Bad og sauna

Ved de brusenicher, som har bruseforhæng, vil det være en stor hjælp, hvis I husker at trække badeforhænget for, efter at I har været i bad. På den måde kan jordslåede pletter og dårlig lugt undgås.

Bruserafløb kan efter megen brug blive stoppet med hår i afløbet. Dette fjernes ved at det øverste dæksel løftes af, og vandlåsen renses for hår.

Det varme vand kommer fra en 30-50 liters elvandvarmer, hvilket normalt rækker til et brusebad. Er der flere der skal i bad efter hinanden - så vis lidt hensyn.

Der er altså ikke lige så meget varmt vand til rådighed i et feriehus, som man normalt er vant til. Vær derfor opmærksom på varmtvandsforbruget ved opvask, brusebad osv., da genopvarmningen af 30 liter koldt vand tager omkring 60 minutter.
Er der intet varmt vand i feriehuset ved jeres ankomst tjek da venligst:

1.Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de.
2.Har du ventet længe nok.
3.Er den lille overhedningssikring trykket ind, som regel placeret under varmvandsbeholderen.
4.Er termostaten drejet højt nok op.

Bliver vandet stadig ikke varmt, kontakt da venligst vores kontor.

Sauna

I mange af husene hører saunaen efterhånden også med til standardudstyret. Den er altid elektrisk. Der er ikke altid saunatermometer, vandspand og øse til stede. De fleste saunaer tåler ikke saunagus, så være forsigtig med at øse vand på.

På saunaovnen sidder der 2 reguleringsknapper.
Den ene er til temperatur reguleringen. Denne drejes mod højre alt efter hvor varm I ønsker saunaen. Termometeret viser temperaturen per 10C. Termometeret indstilles - normal temperatur for en sauna er ca. 80 - 100C.

Den anden er til at tænde saunaen med. Ønsker I at benytte saunaen straks, drejes knappen helt mod højre og derefter tilbage i feltet med de første 3 trin - det tager altid ca. 1/2 time før saunaen har den rette temperatur. De næste trin er beregnet til, at I kan indstille saunaen til at varme efter f.eks. 4 eller 6 timer

Hvis saunaen ikke skulle blive varm efter ovennævnte beskrivelse, er der disse 2 muligheder der skal afprøves:

1. Om sikringerne er i orden, hvis ikke skal de udskiftes.
2. Forbliver saunaen kold, selvom sikringerne er i orden, bedes I kontrollere om overhedningssikringen under saunaovnen er trykket ind. (De fleste saunaer er monteret med en overophedningssikring, som kan slå fra ved overophedning).
Hvis saunaovnen stadig ikke bliver varm, kontakt da venligst vores kontor.