Køkkenet

Køkkenet i feriehusene er efter "dansk feriehusstandard" og normalt en del af stuen. Køkkenet indeholder alt i gryder, potter og pander, service og bestik, komfur og køleskab. Kort og godt alt nødvendigt for selv at kunne kokkerere...

Service og Bestik

Det kan ikke undgås, at der går noget i stykker en gang imellem (kopper, tallerkener osv.). Husk på, at der kan bo op til 30 forskellige familier i dette hus pr. sæson, og der kan gå en del i stykker. Hjælp husejeren og os, således at vi også fremover kan holde en god standard. Erstat de ting, der går i stykker, kan I ikke selv finde noget magen til, meddel det da venligst til kontoret, så snakker vi med ejeren om det. Det kan måske virke lidt småligt for nogen , at de skal lægge et lille beløb for en ødelagt kop, men i længden kan det dreje sig om temmelig mange penge. Vi er overbeviste om, at I er forstående, og at I vil gøre jeres for at hjælpe os.

Gryder og Pander

Ved gryder og pander med teflon skal man være meget forsigtig med redskaberne, og der må kun bruges plastic eller træ - for at skåne belægningen. Husk venligst, at husejerne kun kan garantere godt udstyr, hvis hver lejer føler sig ansvarlig, og hvis tingene bliver behandlet godt, og især bliver gjort ordentligt rene.

Bageovn og Komfur

Det er vel næppe nogens yndlingsbeskæftigelse at rengøre en ovn. Men at "overtage" en ovn med andres madrester og skidt er til gengæld så ulækkert, at det må foranledige hver enkelt familie til at gøre sin pligt at: rense og rengøre komfur og ovn grundigt før afrejse. Virker komfuret og bageovnen ikke tjek da venligst om sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de.

"Slår" pladerne sikringerne 
Har I kogt noget der er kogt over, vent da venligst et par timer inden I tænder igen.

Bliver bageovnen ikke varm 
Tjek om termostaterne er rigtigt indstillet. Ved "nye" ovne skal både temperatur og "bagemåde" indstilles. (Varmluft/grill/alm.). Virker komfur og ovn stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.

Køkkenskabe
Tit efterlader lejerne - i god mening - mel, gryn, sukker, krydderier osv. i skabene til de efterfølgende lejere. Erfaringen viser dog, at lejerne ikke bruger det, fordi de selv har noget med hjemmefra. Derfor beder vi jer tage disse ting med hjem igen, således at også køkkenskabene kan efterlades/overlades i pæn og ryddelig stand.

Køleskab
Hvis køleskabet ikke er tændt når I kommer til jeres feriehus, tændes det ved termostaten inden i køleskabet, hvorefter der også er lys når lågen åbnes.
Virker køleskabet stadig ikke, tjek da venligst:

  1. Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de. 
  2. Er køleskabet sat til en stikkontakt, og er den tændt. Stikkontakten findes som regel i skabet under/over /bag ved eller ved siden af køleskabet.

Virker det stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.

Bliver køleskabet ikke koldt eller er maden ikke rigtig kold, skru da termostaten højere op, og afvent et par timer. Hvis det stadig ikke bliver koldt, kontakt da venligst vores kontor. Husk at afrime køleskabet inden I forlader huset, samt åbne køleskabslågen hvis I afbryder strømmen.

Opvaskemaskine

Inden brug af opvaskemaskinen tjekkes om filteret er rent, hvis ikke, taget det op og skylles under den kolde hane.

  1. Servicen skylles af inden den sættes i. 
  2. Tablet eller pulver hældes i sæberummet som lukkes. 
  3. Programvælger stilles på det ønskede program. 
  4. Maskinen startes. 
  5. Vent ca. 30 min. med at åbne lågen når programmet er slut, så service kan gennemtørre

Hvis service ikke er rent eller fyldt med kalkpletter efter vask, tjekkes om maskinen mangler salt eller afspændingsmiddel. Opvaskemaskinepulver eller tabletter skal I selv betale. Hvis der mangler afspændingsmiddel eller salt kontakt da venligst kontoret, da ejer skal betale.

HUSK!!! Hvis der er opvaskemaskine i huset, skal den tømmes inden afrejse.

Læs også instruktionsbog hvis forefindes i huset.