Spa og swimmingpool

Spaen fyldes med vand til ca. 10 - 15 cm. over luftdysserne. Dette er meget vigtigt, for fylder man mindre i og tænder, risikerer man at det elektriske "brænder af". Før man bader i spaen, er det vigtigt at indsæbe hele kroppen og skylle sæben grundigt af.

Husk venligst at spaen ikke må rengøres i stærke rengøringsmidler, såsom skure- og sæbepulver.

Swimmingpoolen og spabadet er steriliseret og rengjort før vores nye gæster ankommer. Under badning tilføres vandet og det tekniske anlæg næringsstoffer og bakterier, som har gode vækstbetingelser i det varme vand. Risiko fra evt. skadelige bakterier kan undgås, hvis hver enkelt badegæst hjælper med til at bevare badets høje hygiejniske standard, ved at følge denne brugsanvisning.

De kan selv gøre meget for, at badevandet forbliver tiltalende og sundhedsmæssigt sikkert at bruge, og ikke nedbrydes hurtigere end normalt. En person der ikke er afvasket med sæbe før badningen forurener 200 gange mere end en afvasket person.

1. Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte swimmingpool eller spabad, såfremt de er under lægebehandling for deres lidelse. Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme, diarre, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i huden, må ikke anvende swimmingpool eller spabad.

2. Den badende skal afvaskes med sæbe før brug af swimmingpool og spabad. Derved reduceres forureningen i badevandet. Toilet skal benyttes inden afvaskningen. Husk efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen, at sæben skal skylles af, idet sæberester i badevandet ødelægger badevandets sundhedsbalance. Husk også, at sololier inaktiverer desinfektionsmidlerne.

3. Hvis badning afbrydes af toiletbesøg, skal der foretages afvaskning på ny.

4. Badebeklædning skal være ren.

5. Udendørs fodtøj må ikke benyttes i nærheden af bassinkanten.

6.Det er forståeligt, at urin i bassinet vil inaktivere desinfektionsmidlet.

7. Det er FORBUDT at lade hunde/katte benytte swimmingpool og spabad.

8. Private swimmingpools og spabade er kun beregnet til et vis antal personer. Hvis badet benyttes af flere end det sommerhuset er dimensioneret til, vil der være risiko for, at al klor opbruges. I enkelte tilfælde må brugen forbydes i 1-2 døgn, mens badevandets balance genoprettes, eller, i værste fald, mens vandet udskiftes.

9. Badetøj, bold osv., som også benyttes eller har været benyttet udendørs, må ikke benyttes i swimmingpoolen eller spabadet.

 

Før badning (tør spa - typen der fyldes med vand før brug):
1. Påbegynd vandpåfyldningen i god tid.
2. Under vandpåfyldningen tilsættes : 1 stk. SunWac tablet pr. person der skal benytte badet.

Hvordan: Klip SunWac tabletten fri på tre sider og tilsæt den direkte i vandet med vandmassagen kørende. Undgå berøring med tabletten. Lad pumpen køre i ca. 1 minut før der bades.

3. For at starte spabadet skal vandet fyldes op til ca. 10-15 cm. over sidedysserne hvorefter der trykkes på knappen : Jet/ 1 / tegningen med bølger fra siden, ved denne funktion varmer spabadet op. Når vandet er opvarmet (efter ca. 1-3 timer.), trykkes på knappen: Air / 2 el. 3 / eller tegningen hvor bølgerne kommer fra bunden


Efter badning (tør spa):
Som en ekstra sikkerhed mod bakterievækst afsluttes brugen at spabadet således:

1. Tilsæt med vand- og luftmassagen kørende: 1 stk. SunWac tablet pr. person der har benyttet badet.
2. Efter cirkulation i ca. 1 minut, tømmes karet for brugt badevand.

Når spabadet skal benyttes igen følges vejledningen: " Før badning".

Det er vigtigt at vejledningen følges. Hvis der mangler SunWac tabletter, kan ekstra tabletter afhentes på kontoret.

SunWac 3 er afprøvet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen (MLK), DK-9800 Hjørring, der bekræfter, at såfremt brugsanvisningen følges, sikres en mikrobiologisk vandkvalitet som anført i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1988, om kontrol med svømmebade.

Ved afrejse bedes Spabadet (tør spa) fyldes med rent vand.

Der må ikke bruges skurepulver eller hårde børster til rengøring af karet. ( Det klarer vores kontrollør).
Standvandsspa (typen der står fyldt med vand og hvor vandet er i cirkulation hele tiden):
Ved standvandsspaen må der ikke tilsættes SunWac tabletter, da spabadet fungere som en mini swimmingpool, og selv doserer klorindholdet. Husk afvaskning inden brug. Luftmassagen sættes igang ved Air / 2 el. 3 / eller tegningen hvor bølgerne kommer fra bunden

Hvis De ikke kan få spabadet til at virke, er der følgende der skal tjekkes:

1. Er sikringer i orden, hvis ikke skiftes de.
2. Er der nok vand i karet (min. 10 - 15 cm over sidedysserne).
3. Har De trykket på de rigtige knapper, og ventet længe nok.

Virker spabadet stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.