Afløb

Alle feriehusene i Henne Strand og Henneby er enten forsynet med septiktank/trixtank og sivebrønd, som modtager vand fra toilet, bad og køkken.
Septiktanken/trixtanken tømmes én gang årligt og det vil normalt være tilstrækkeligt.
Sivebrønden er derimod afhængig af grundvandsstanden. Ved vedvarende og kraftigt regnvejr kan grundvandsstanden forårsage, at vandet i toilettet synker langsommere, men lige så snart vejret er godt og jorden tør igen, trækker toilettet normalt igen. Selvfølgelig skal toilettet gerne skylle det hele ud, selv om grundvandet står højt. Vi beder jer give os besked, når/hvis afløbet ikke fungerer tilfredsstillende.

Baderegler

Pas på dig selv og andre:

 • Børn bør bade sammen med voksne
 • Du bør svømme langs kysten, og ikke mod det åbne hav
 • Alkohol og badning er en dårlig sammensætning
 • Bad ikke i usigtbart vejr
 • Ved alarmering drej 112 (fortæl hvem du er, hvorfra du ringer, hvor ulykken er sket, hvor mange der er i nød, om de ligger i vandet eller er hentet op på stranden. Bliv ved telefonen) 
 • Man skal udvise respekt for Vesterhavet.

Billeder på hjemmesiden/i kataloget

Det kan forkomme, at et feriehus er blevet malet, at møbler/inventar er blevet skiftet/ændret. De kan således afskille sig fra viste billeder.

Byggelarm

Der kan forekomme byggelarm under jeres ferie. Købmand Hansen´s Feriehusudlejning kan ikke vide, hvor og hvornår huse bliver bygget eller renoveret og kan derfor heller ikke stilles til ansvar for dette. 

Elpærer, batterier osv.

Skulle der springe en el-pære eller batterierne til fjernbetjeningen eller røgalarmerne er flade, er der som regel nye i huset, skulle det ikke være tilfældet kan I afhente nye på kontoret.

Gode råd og vejledning

For fjernelse af pletter i feriehuset: 

 • Blød helst pletten op med noget vand omgående (selvfølgelig ikke, hvis der er tale om uld eller andet sart stof). 
 • I stedet for at "skrubbe" forgæves på en plet, som viser sig at være vanskelig at fjerne - kontakt da KØBMAND HANSEN´S FERIEHUSUDLEJNING. Vi vil så enten kontakte ejeren af huset eller en fagmand, som ofte bedst ved, hvordan pletten kan fjernes.

Hermed nogle kendte gamle "husråd": 

 • Spildt rødvin*Drys salt eller kartoffelmel på pletten omgående, lad den tørre og støvsug grundig. 
 • Spildt kaffe eller lignende*Drys da omgående et tykt lag kartoffelmel på pletten. Lad det ligge 1-2 døgn (indtil det er tørt) og støvsug pletten grundig. 
 • Oliepletter*Prøv omgående og meget forsigtigt at "duppe" terpentin på pletten. Tit viser det sig dog, at pletten ikke kan fjernes. DERFOR: tjek altid sko og fødder efter en tur ved stranden. 
 • Stearinpletter*Varm pletten/stearinet op og læg et stykke "sugende" papir på (F.eks. køkkenrulle). Gentag evt. behandlingen.

Skulle det mislykkes at fjerne en plet, så vær venlig at kontakte os hurtigst muligt, således at vi sammen kan ordne sagen. 
Vær meget forsigtig med at varme tæppet, det er ikke alle slags der kan tåle de høje temperaturer. 
Hvis I er det mindste i tvivl om hvordan pletten skal fjernes, kontakt da venligst Købmand Hansens Ferieudlejning.

Grill

Det er ikke i alle huse der forefindes en grill, hvis der er en kan det ikke forventes at den er af nyeste årgang og standen er evt. ikke lige så god som den derhjemme. Husk: vær opmærksom på brandfaren ved stråtækte huse og placer altid grillen et stykke fra huset, så der ikke kan springe gnister op og antænde taget. Hvis grillen ikke står på ben, må den ikke stilles direkte på terrassen, da den høje temperatur laver brandmærker på træet, og skal derfor stilles på et ikke brandbart sted. Husk altid at tømme/rengøre grillen efter brug.

Gulvvarme

Gulvvarme findes som regel kun i badeværelserne. Kontakten til gulvvarmen sidder som regel ved siden af badeværelsesdøren - eller i et af rummene der støder op til badeværelset - over fodlisten. Lille firkantet boks med tal og lille termostat som drejes mod højre. Tit er temperaturen angivet i 10C. 

Drej termostat/knap mod højre til ønskede temperatur er nået. (20C er normalt). Det varer mellem 12 og 24 timer, inden den ønskede temperatur er nået. Når dette er sket vil den røde lampe holde op med at lyse, eller den vil lyse grøn. Hvis gulvvarmen efter 24 timer stadig ikke er varm, tjek da venligst: 

 1. Er sikringer i orden, ellers skiftes de. 
 2. Lyser lampen stadig rød = vent - ikke varm endnu. 
 3. Er der slet ingen lys i lampen. 
 4. Hvis kun lidt varm, skrues temperaturen højere op.

Grundstykket

Eftersom alle husene har forskellige ejere, er grundstykkerne også plejet forskelligt, nogle trimmer grunden ved hvert skift, og andre kan bedst lide at naturen får lov til at forme grunden, som den vil. I vore beskrivelser på internettet finder du ofte ordet ”naturgrund”. Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge osv. Disse ”naturgrunde” er af ejeren overladt til naturen selv. Derfor må du ikke regne med, at du kan benytte hele grunden og kan ikke fordre grunden klippet, så f.eks. børnene kan spille bold.

Gynger/sandkasse

Gyngestativet kan enten være af træ eller metal, og fordi metallet er rustent er ikke ensbetydende med at stativet er gammelt og ikke holdbart, men simpelthen fordi saltvandet i luften er meget hård ved metallet. 
Der er oftest kun en eller to gynger monteret. Er gyngerne ikke monteret ved ankomsten, kig da venligt efter i skuret og/eller huset om de ligger der. Hvis I ikke kan finde nogle kontakt da venligst Købmand Hansens Feriehusudlejning. 
Vi skal gøre opmærksom på at gynger kun er til børn, og at de derfor ikke kan klare vægten fra en voksen. 
Ved børns leg i sandkassen, beder vi forældrene om at være opmærksom på, at ikke alt for meget sand forsvinder ud af sandkassen, da det ellers kan være svært for husejeren, at holde sand til samtlige hold lejere sæsonen igennem.

Havudsigt

At der er havudsigt fra huset, er ikke ensbetydende med at der er panoramablik fra alle rummene, eller at man kan sidde i sofaen og se havet, men at man fra et sted i huset kan se havet.

Indretning

Feriehusene er indrettet efter ejernes smag og behov. Man kan ikke regne med, at der i alle feriehusene er skabe og hylder nok. Også køkkenudstyret er forskelligt fra hus til hus. Møbleringen af husene kan der også være meget forskel på. Vi har i teksten forsøgt at fremhæve de huse, der er særdeles godt møbleret og indrettet. Står der i teksten intet om dette, er indretningen og møbleringen ganske normal. Der kan i nogle tilfælde være tale om ældre møbler.

Insekter

Da alle vores feriehuse ligger i naturen, kan det desværre ikke undgås at der kan forekomme at være edderkopper, myrer, bænkebidere, ørentvister osv. Desværre kan vi intet gøre ved dette problem. 
Hvis myrer har "invaderet" huset kan De hente myrelokkedåser eller myrepulver ved Købmand Hansen´s Feriehusudlejning. 
Hverken husets ejer eller udlejer kan stilles til ansvar for disse "problemer".

Kærgård Klitplantage 

I Kærgård Klitplantage – der er beliggende 3500 m syd for Strandvejen i Henne Strand – blev der i perioden 1956-73 nedgravet spildevand fra Grindstedværket, som senere er sivet ned til grundvandet og ført ud i stranden og havet. Man skal derfor undgå kontakt med sand og vand, da nogle af stofferne kan give en allergisk reaktion. Vær derfor ekstra opmærksom og orientér dig via skiltningen, hvis du færdes i området. Læs mere her. Kærgård Klitplantage kan ikke give anledning til annullering af accepteret lejebevis.

Læger

Lægehuset i Nørre Nebel, Torvet 1, Nr. Nebel - Tel.: +45 75 28 80 22. Åben daglig kl. 8.00 til 16.00. Der skal altid ringes i forvejen og bestilles tid.

Hvis du har brug for lægen i tidsrummet mellem kl. 16.00 - 08.00, døgnet rundt på lørdage, søndage og helligdage, skal du kontakte lægevagten: Skadestuen på Sydvestjysk Syghus, Finsensgade 35, Esbjerg, Tel.: +45 70 11 07 07.

Møntvaskeri

Møntvaskeri findes i Henne Strand under Købmand Hansen´s bygning. 
Mønter og sæbe kan købes ved Købmand Hansen´s Supermarked.

Post

Ønsker I at modtage post i jeres ferie, skal I blot angive adressen på feriehuset, og posten bliver da bragt til huset. 
Vær opmærksom på at får I jeres avis eftersendt, tager det altid et par dage inden den første kommer. 
En betingelse for omdeling af post til feriehuse er, at der er placeret en postkasse i skel ved indgangen til parcellen. 
Hvis I som lejer af et feriehus "savner" jeres post, bedes I afhente den på posthuset i Nørre-Nebel i Superbrugsen. 
Postvæsnet i Danmark har indført nye regler, der betyder, at når I sender breve og postkort (uden for Danmark), skal De skrive et "A" ved siden af frimærket ("Prioritaire-post"), da Deres post ellers vil blive medtaget som økonomi-post ("B"), hvilket vil forlænge postgangen betydeligt. 
Nærmeste postbutik: 

Nørre-Nebel Postbutik 
Bredgade 45 
6830 Nørre Nebel 
Danmark 
Tel.: +45 80 20 70 30

Terrassen

Vi gør Jer opmærksom på at i regnvejr og vådt vejr kan terrassen ved huset være meget glat, og I derfor skal træde meget forsigtigt henover den. 
Skader som følge af fald på terrassen, er Købmand Hansen´s Feriehusudlejning ikke erstatningspligtige overfor.

Toilet

Desværre er vi nogle gange udsat for, at toiletrørene er stoppet pga. bleer, hygiejnebind, vat mm. Derfor må vi præcisere, at det er forbudt at smide disse ting i toilettet, benyt i stedet for toiletspanden. Det kræver tilkaldelse af en fagmand for at få afhjulpet problemet, og det er meget dyrt! Vi må derfor - hvis ovennævnte forbud ikke overholdes - gøre den pågældende lejer ansvarlig for de økonomiske konsekvenser for problemet. Husk venligst at kun toiletpapir hører hjemme i toilettet.

Husk venligst også at rengøre toilettet efter brug!!

Tørretumbler

Husk at tjekke at trevlesien er tømt inden brug.

 1. Tøjet lægges i maskinen. 
 2. Tørretiden indstilles på den ønskede tid. 
 3. Tørretumbleren startes. 
 4. Hvis tøjet ikke er tørt, tømmes sien igen og ny tid indstilles. 

Hvis Tørretumbleren ikke virker tjek da venligst: 

 1. Er Tørretumbleren sat til. 
 2. Har De indstillet tiden.

Virker tumbleren stadig ikke, giv da venligst besked på kontoret. Hvis I ikke kan finde tørretumbleren, så kan det være at tørretumbleren og vaskemaskinen er kombineret.

Vaskemaskine

1. Tøjet lægges i maskinen. 
2. Sæbe og skyllemiddel tilsættes. 
3. Den ønskede temperatur vælges (hvis forefindes). 
4. Det ønskede program vælges med programvælgeren.

Husk at mange vaskemaskiner først starter når programvælgeren trækkes ud. 
Vær opmærksom på at lågen kan blive varm under vask, og at mange maskiner er forsynet med en børnesikring, så lågen først kan åbnes 3 - 5 min. efter at programmet er stoppet. Læs også instruktionsbogen, hvis forefindes i huset.