Fiskeri og Søfartsmuseet

Fiskeri og Søfartsmuseet har flere forskellige udstillinger under samme tag.

Her kan bla. opleves følgende:

Fiskeri: Den permanente fiskeriudstilling skildrer det danske havfiskeri med hovedvægten lagt på perioden 1880-1940, hvor udviklingen gik fra kystfiskeri med store joller til kutterfiskeri på det åbne hav. Udstillingen er inddelt i fire hovedtemaer: Langlinefiskeri efter torsk, drivgarnsfiskeri efter sild, snurrevodsfiskeri efter rødspætter samt de mange metoder, man har anvendt ved ålefiskeri. Til hvert afsnit findes modeller, redskaber, fartøjer og miljøer, der illustrerer metoder og vilkår for dansk fiskeri.

Søfart: Udstillingen "Vadehav og Verdenshav" fortæller om søfarten i det danske Vadehav fra vikingetiden til i dag. Hovedpunkter i historien er Ribe, Fanø og Esbjergs søfart.

Frilandsudstilling: Udstillingen viser, hvordan kystfiskerlejer, småhavne og træskibsværfter så ud i årene omkring 2. Verdenskrig. Alt er bygget op ved hjælp af originale bygninger, som er flyttet fra Esbjerg havn til museet samt ved rekonstruktioner af huse, som tidligere har ligget på havnen eller langs kysten. Dertil kommer en mængde fartøjer, hvoraf nogle kan ses på kystlandingspladsen og andre på værft eller i havnen, mens en række mindre fartøjer udstilles i åbne magasiner i et par af værftsbygninger.

Vadehavspavilion: vadehavsudstillingen kan vi nu præsentere vores flotte vadefugle - klyderne og en række andefugle, der alle er knyttet til Vadehavet.
I daglig tale omtales anlægget som "Vadehavspavillonen", og anlægget tager afsæt i et ønske om at formidle Vadehavets natur og dets komplekse økosystem til både børn og voksne.

Offshore: Efterforskningen efter olie og gas på den danske del af Nordsøen blev indledt i 1960’erne, og i 1972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første operatører var A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), og i dag drives adskillige producerende olie- og gasfelter på den danske del af Nordsøen. I 2000’erne er også havmølleparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen.

Akvarium: Hvis du går en tur ned gennem saltvandsakvariet kan du næsten ikke undgå at fascineres af fiskenes elegante tilpasninger til livet i vand.
Du vil møde næsten alle typer af fisk, der findes i de danske farvande, fra flotte fløjfisk til pudsige panserulke.
I akvariet kan du se en oversigt over forskellige fiskerimetoder, der anvendes i Nordsøen, og vil du vide mere om dyrene, kan du kontakte akvariepersonalet eller bruge vores fiskecomputer i akvariehallen.

Sælarium: Museets nyrenoverede sælarium byder på flere forskellige oplevelser. Du kan selvfølgelig opleve sælerne i deres rette element gennem de store undervandsruder, og gå på opdagelse i de mange forskellige indkig i børnehøjde. Ved de daglige sælfodringer kl. 11.00 og 14.30 kommer du helt tæt på de to danske sælarter - Spættet sæl og gråsæl.  Sælerne trænes og fodres på strandbredden og du får gode historier, informationer og viden om sælerne fra vores formidlere.

Se mere på hjemmesiden www.fimus.dk