Henne Kirke

Opført i 2. halvdel af 1100-tallet, antagelig af Ribe-bispen Elias, som ejede Hennegård, et biskoppeligt gods indtil reformationen. Kor og skib forlænget allerede o. 1300. Våbenhus og tårn tilfløjet i 1400-tallet. Kirken havde oprindelig bjælkeloft, en del overhvælvet o. 1500. Rigt inventar. Værdifuld unggotisk krucifiksgruppe o. 1250 på korsets nordvæg.

Altertavle 3-fløjet sengotisk o. 1500, moderniseret og indsat i renæssanceramme o. 1600-1620. 2 sidealtre o. 1500: Maria med barnet står på sit oprindelige alterbord, og Sct. Niolaus, kirkens værnehelgen, nu ophængt på skibets nordvæg.

Prædikestol 1573 skænket af Hartvig Staverskov, Hennegård. Herskabspulpitur 1776 med karnap og apostelmalerier.

Strandvejen 238
6854 Henne
Tel.: +45 75 25 51 35