Lønne Kirke

Kirken blev indviet 1904, og afløste en middelalderlig kirke, der i løbet at 1800-tallet var blevet så forfalden, at det blev besluttet at nedrive den. Lønne sogn var i 1600-1700-tallet stærkt forarmet af sandflugt og oversvømmelse. Den gamle kirke var bygget af strandsten, lidt tuf og granit, uden tårn (dens beliggenhed er markeret på den gamle kirkegård ca. 200 m syd for nuværende kirke). Granit og tuf genanvendt i den nye kirke - ligeledes døbefont. Altertavlen er sammensat af dele fra den gamle kirkes sengotiske fløjaltertavle o. 1475. Alterbordsforside med renæssancerelieffer o. 1630. Prædikestol 1582 med præsten Jens Hansen Rusks navnetræk. Rusk blev 1611 brændt med trolddom. Kirke og kirkegård ligger på en klit af flere meter hvidt flyvesand.

Lønne Kirke
Houstrupvej 151
6830 Nørre Nebel