Sct. Jacobi Kirke

Vardes korskirke

Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Tårnet blev tilføjet i senmiddelalderen. I perioden 1809-12 udvidet med to sidefløje og fik derved grundplan som korskirke. Udvidelsen fandt sted i forbindelse med nedrivningen af St. Nicolaj kirke, Vardes anden kirke.

Kirkepladsen 2
6800 Varde
Tel.: +45 75 22 02 34