Den smukke vestjyske natur

Naturen langs den jyske vestkyst er noget helt specielt med mulighed for masser af alsidige naturoplevelser lige fra strand og klitter til hede, egekrat, skov og plantage. Et attraktivt udflugtsmål er bl.a. Blåbjerg Klitplantage, som grænser op til det østlige Henne Strand. Et enestående stykke natur langs Danmarks vestkyst opkaldt efter den 64 m høje klit, Blåbjerg Klit. Også halvøen Mandø, der ligger som en perle i Vadehavet er et besøg værd. Den otte kvadratmeter store ø bliver to gange døgnet afskåret fra resten af landet, når tidevandet rejser sig. Find mere inspiration til fantastiske naturoplevelser i det vestjyske nedenfor.

Webcam Henne Strand

Stranddji0033
strand udsigt

Er du på vej til os, eller længes du bare efter den dejlige strand ved Henne? Så kan du nu se havet fra vores WebCam på stranden. Se hvordan vejret er og nyd udsigten. Få mere at vide om WebCam Henne Strand her.

 

Følgende kan opleves i naturen:

Blåbjerg Klitplantage

Blaabjerg Plantage har næsten overalt præg af sandflugt og byder på spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage. Man kan endvidere være heldig at se noget af det kronvildt der er i plantagen.

Langs kysten er der anlagt en række pakeringspladser. Inde i plantagen er der gang-, ride- og cykelstier. Vandreture er afmærket med farver og ruterne fremgår af kortet, som fås ved henvendelse på Turist-Service kontorerne i hhv. Nymindegab, Houstrup, Henne Strand og Nørre Nebel.
Fra P-pladsen ved Blåbjerg udgår flere ruter. Det er også muligt at læse brochuren her.

Blaabjerg Stenendji0017

Filsø

Et naturparadis tæt på Henne Strand.

I 2012 blev Filsø genoprettet og er i dag en sand naturperle og et fantastisk udflugtsmål hele året rundt.

Der er et væld af dyrearter, som f.eks. havørn, odder og trækfugle kommer regelmæssigt forbi og nogle har bosat sig permanent efter et par år på dette smukke sted.

For at give os så gode forhold som muligt, for at opleve naturen med mindst mulig forstyrrelse, er der i de sidste år bygget flere fugletårne rundt om søen, samt en ellipseformet bro er bygget ud på søen. Læs mere om Filsø her.

filsø bro

Henne Mølle Å

Et fantastisk landskab på alle årstider.

Henne Mølle Å er beliggende syd for Henne Strand og her ændres landskabet i takt med årstiderne. Vejr og vind ændrer hele tiden åens udløb i havet og åen skifter fra lille vandløb til brusende flod hen over året.

Læs mere om Henne Mølle Å

Henne Mølleå sommer

Tidevandstabel

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Grunden til denne variation skyldes månens tiltrækningskraft. Månen trækker så at sige i vandoverfladen. Der er således højvande i Vadehavet, når månen er tættest på.

Her kan du se tidevandstabellen for Esbjerg. Tidevandet er ca. 20 minutter forsinket i Henne Strand i forhold til Esbjerg.

Tidevandstabel

 

 

Tidevand

Kærgård Klitplantage

I 1955 blev St. Løvklit fredet. Løvklit udgør en del af den ca. 1400 ha store statsejede Kærgård Klitplantage. Fredningen havde til formål at sikre og bevare en rest af tidligere tiders egekrat langs Jyllands vestkyst. Ved udgravning har man fundet ud af, at den meget lave ege- bevoksning i virkeligheden er de yderste grenspidser af et egekrat, som er blevet dækket af et mange meter tykt sandlag, der er pålejret så langsomt, at egene har kunnet holde trit med sandpålejringen.

Læs mere om Kærgård Klitplantage

Kærgård Klitplantage

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største Nationalpark og en paradis for millioner af fugle og andre dyr. Nationalparken er et spændende og fascinerende område som byder på rigtig mange oplevelser. Besøg også det smukke Vadehavscenter i Vester Vedsted sydvest for Ribe.

 

Læs mere her.

nationalpark vadehavet

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig over 22.500 hektar og går fra Blåvandshuk i syd til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget at klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer.

Læs mere her.

Nymindegab

Mandø - en perle i vadehavet

Mandø er Vadehavets mest særprægede, menneske-beboede perle. Det er en tidevands-ø, som to gange i døgnet - ved højvande - er afskåret fra omverdenen. Helt og aldeles. Mandø dækker otte kvadratkilometer i Vadehavet, ligger mellem Fanø og Rømø og er som den eneste ø i det danske Vadehav beskyttet af et havdige næsten hele vejen rundt.

Læs mere her

Mandoe

Skallingen

Skallingen er opstået ved havets aflejringer af sand indenfor de sidste 3-400 år. Indtil århundredskiftet havde Skallingen karakter af et højsand. Først i løbet af dette århundrede er halvøen gradvis blevet grøn. Det er ofte sket, at havet er brudt igennem klitterne på Skallingens vestside og derved i perioder opdelt den i øer. I tidens løb er der dannet et marsklandskab på østsiden ved aflejring af slik, som tidevandet har transporteret ind i Ho bugtområdet. Ingen hunde på Skallingen.

Strand Klitter Solopgang

Skjern Å og Skjern Enge

Naturområdet Skjern Enge ligger mellem Skjern og Tarm på strækningen fra Borris til Ringkøbing Fjord. Et naturområde på 2200 ha, der overvejende består af enge, vådområder, søer, Skjern Å, Omme Å og Gundesbøl Å. Skjern Enge er den vestligste del af Skjern Å-dalen, som engang var Danmarks største delta.

Der er masser af muligheder for spændende ture til fods, på cykel og til hest, ligesom der er fantastiske muligheder for kano- eller kajaksejlads på en stor del af å-systemet og videre ud i Ringkøbing Fjord. Se Brochure over området her.

Mere informationer og Skjern Å App: http://skjernaa.info/

Skjern Enge

Tipperne

Er du naturinteresseret?

Og måske specielt i fugle? Så må du tage en afstikker til Tipperne, som er en halvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I årtier har områdets fugleliv været fredet for at opnå et uforstyrret yngle-, føde- og hvileområde for svømme- og vadefugle. Og det lykkedes, for i dag er Tipperne en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark.

Åbningstider:
1. marts - 31. juli: Alle dage kl. 07.00 - 22.00. Kun adgang i bil.
1. august – 31. oktober: Alle dage kl. 9.30 – 15.30. Kun adgang i bil og på cykel.
1. november – 28. (29.) februar: Ingen adgang.
Tippernes skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Læs mere om tipperne

 

Tipperne Fugle

Vind og vejr

Dansk vejr lader sig ikke bokse ind i nagelfaste statistikker og beskrivelser. Kodeordet er her "utilregneligt". Det er i al sin charmerende enkelhed omskifteligt. Det er malerisk og poetisk på en måde, der i århundreder har inspireret malere og digtere til at bruge hele paletten og hele poesibogens ordforråd: Varm, lys og dejlig. Blæst, storm, regn og rusk. Sne, frost og kulde. Lysende, glade og varme farver. Barske, mørke, klare og grumsede penselstrøg.

Læs mere her.

Storm