Tidevandstabel

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Grunden til denne variation skyldes månens tiltrækningskraft. Månen trækker så at sige i vandoverfladen. Der er således højvande i Vadehavet, når månen er tættest på.

Her kan du se tidevandstabellen for Esbjerg. Tidevandet er ca. 20 minutter forsinket i Henne Strand i forhold til Esbjerg.

Tidevandstabel